mandag den 10. august 2015

Danmarks største blomsterbed

I min lokale avis fangede overskriften "Danmarks største blomsterbed" min interesse. Det fremgik af artiklen, at blomsterbedet findes i Ringkøbing, hvor man er i gang med at udstykke en ny bydel. Den nye bydel bliver på 84 hektar, og foruden boligområder bliver der på arealet udlagt enge, bærhaver, frugtlund, skov samt et vådområde med en sø. I foråret havde man tilsået 7,5 hektar af området med dækafgrøder som honningurt, vikke, blodkløver, gul lupin m.fl. De 7,5 hektar skal til næste forår tilplantes med træer, så det med tiden bliver til en lille skov.

Jeg lagde min aftentur forbi. De fleste af dækafgrøderne er nu i blomst, og arealet fremstår som et kæmpe blomsterbed. Et flot syn!

Man kan læse mere på Ringkøbing K's hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar